Hem rent dricksvatten

Klorerat dricksvatten ökar blodets halt av "det onda" LDL-fettet

Dr. Joseph M. Price, Michigan har kliniskt påvisat hur klorerat dricksvatten höjer halten LDL-blodfett på bekostnad av HDL-fettet och hur därmed åderförkalkningsprocessen påskyndas.

Enligt United States Environmental Protection Agency (USEPA) är det ett medicinskt faktum att en förhöjd halt av LDL-kolesterol i blodet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Klicka på bilden
så får du en större bild som är lättare att läsa (51K).

Samtidigt kom läkarvetenskapen vid EAS konferensen i slutet av 80-talet fram till att en hög HDL-fetthalt är väsentlig för minskad infarktfrekvens.

Man frågar sig då om inte samhället genast måste börja angripa åderförkalkningens grundläggande orsak – kloreringen av dricksvattnet!

Läs om Dr. Joseph M. Price´s och Naturvårdsverkets forskarrön!Copyright © R.P.G. Båth


Innehåll - dricksvattenrening